درمان گرفتگی عروق کرونر، سکته‌های قلبی، پرفشاری خون، بیماری‌های دریچه‌ای قلب (تنگی دریچه‌ میترال و آئورت، نارسایی دریچه‌ی میترال)، بیماری‌های آئورت و عروق محیطی,بیماری‌های مادرزادی قلب