پزشکی زنان یا بیماری‌های زنان و زایمان، یکی از رشته‌های تخصصی پزشکی می‌باشد. تشخیص و درمان بیماری‌های زنان ماننداختلالات قاعدگی، سرطانهای رحم، سرطان تخمدان ، کیست تخمدان و ... در این بیمارستان صورت میپذیرد.