استان و شهر : تهران k


نوع مجموعه: بیمارستان


آدرس: تهران، خیابان پیروزی، سه راه سلیمانیه، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی فجر


شماره های تماس: 38241(021)


بیمه های مورد پذیرش:


تخصص های این مجموعه: عمومی


تعداد تخت: 116


بخش های بیمارستان:

 CCU، ICU جنرال، ICU قلب باز، POST CCU و قلب، ENT، ارتوپدی، ارولوژی، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب ، چشم، داخلی، عفونی، اطفال


بخش های ستاره دار:

 اتاق عمل، اتاق عمل اورژانس، تختهای تحت نظر اورژانس


بخش های پارا کلینیک:

 آزمایشگاه پاتولوژی، آزمایشگاه طبی، آندوسكوپی، آنژیوگرافی، اسپیرومتری، اكوكاردیوگرافی، الكترمیوگرافی، الكتروآنسفالوگرافی، تست ورزش، داروخانه، رادیولوژی، ركتوسیگموئیدسكوپی، سنگ شكن برون اندامی، سونوگرافی، سی تی اسكن، كولونوسكوپی، ماموگرافی، نوارنگاری


بخش های کلینیک:

 درمانگاه ارولوژی، درمانگاه ENT، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه اطفال، درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكی )، درمانگاه پوست، درمانگاه ترك اعتیاد ( UROD و ...... )، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه جراحی مغز و اعصاب، درمانگاه چشم، درمانگاه داخلی، درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )، درمانگاه دندانپزشكی، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه شنوایی سنجی، درمانگاه عفونی، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( اندوكراینولوژی )، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی كبد و گوارش، درمانگاه فیزیوتراپی، درمانگاه قلب، درمانگاه اورژانس، درمانگاه انكولوژی، درمانگاه فوق تخصصی ـ پیوند چشم ( قرنیه و ...... )، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی فك و صورت، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی، شیمی درمانی، مامایی